Trafikansvarig konsult

 • Effektiv, snabb hantering av trafiktillståndsprocessen.
 • Bred branschkunskap för problemfri hantering av trafikansvaret.
 • Tjänster för unika behov, personlig och dedikerad support.

Yrkestrafiktillstånd

Du kanske har snålt om tid och hinner inte ordna fram det yrkeskunnande som behövs för att få vara trafikansvarig i ditt trafiktillstånd. Kanske är du i uppstarten av ett företag där du snabbt behöver ett trafiktillstånd för din verksamhet. Oavsett vad så har vi lösningen för dig. Med vår expertkunskap kan vi hjälpa dig att få ditt trafiktillstånd snabbt.

Vi ställer upp som trafikkonsult i din verksamhet så att du får ett godkänt yrkestrafiktillstånd och kan börja köra omedelbart. Alla våra konsulter har avlagt proven i yrkeskunnande som är påkrävt för att få trafiktillstånd för gods och kan därmed som externa trafikansvariga konsulter hjälpa dig i din verksamhet.

Anlita trafikansvarig konsult

 • Effektivitet och smidighet
 • Expertis och yrkeskunnande
 • Adminstrativ lättnad
 • Riskhantering
 • Individuell anpassning
 • Hela- eller delar av processen

Vad är ett trafiktillstånd?

När man pratar om trafiktillstånd och yrkestillstånd så syftar man på den licens som gör det lagligt för chaufförer att vara yrkesverksamma i trafiken. För att kunna arbeta som chaufför, oavsett om du kör godstrafik, taxi, linjetrafik, eller arbetar som åkare så måste du ha ett yrkestrafiktillstånd. Kort sagt så innebär all yrkesmässig trafik som sker mot betalning eller för allmänhetens tjänst, att föraren måste inneha ett giltigt trafiktillstånd. För att få ett trafiktillstånd behöver du uppfylla vissa kriterier, varav en punkt är att du har en trafikansvarig i företaget som övervakar att kör- och vilotider samt ekonomi sköts korrekt. Du får först bli trafikansvarig efter att du har fått godkänt på två prov hos Trafikverket. Har du inte möjlighet eller tid till att genomföra detta kan du istället hyra in en extern konsult som redan avklarat dessa prov. Det är en smidig lösning när du snabbt behöver ha tag i en trafikansvarig konsult till ditt yrkestrafiktillstånd för gods. Vi förmedlar kvalificerade och professionella trafikansvariga konsulter på nolltid.

Yrkestrafiktillstånd – Så här går ansökan till

För att få bedriva yrkesmässig trafik krävs ett yrkestrafiktillstånd. Du ansöker om yrkestrafiktillståndet hos Transportstyrelsen. I en enskild näringsverksamhet är det tillståndshavaren som ska ha yrkeskunnandet. Är man en verksamhet måste det finnas en ansvarig som kommer svara för företaget och genomföra provet. För att få yrkestrafiktillstånd ska sökanden uppfylla de krav som ställs på yrkeskunnande: gott anseende, etablering och ekonomiska resurser. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om trafiktillstånd. Först när avgiften är betald kommer Transportstyrelsen påbörja handläggningen av ärendet. Din ansökan om trafiktillstånd måste styrkas av behörig firmaföreträdare. Det är även krav att den trafikansvariga ska:

 • Leda företagets transportverksamhet (i dagsläget och fortlöpande).
 • Ha relevant anknytning till företaget, antingen som anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, eller förvaltare av företaget.
 • Vara bosatt inom EU.

Krav Yrkestrafiktillstånd

Innan du kan påbörja verksamhet inom yrkesmässig vägtrafik, vare sig det gäller godstransporter eller persontransporter med buss, krävs det att du först erhåller ett yrkestrafiktillstånd. Processen för att ansöka om detta tillstånd innefattar en genomgripande granskning från Transportstyrelsen. De utför en noggrann utvärdering för att säkerställa att du uppfyller de grundläggande kriterierna som följer:

1. Gott anseende

Transportstyrelsen kommer att pröva den som ska vara trafikansvarig samt övriga personer med inflytande i verksamheten så att dessa uppfyller det goda anseendet. Kravet på gott anseende betyder att den trafikansvariga varken har blivit dömd för allvarligt brott, ådragit sig sanktioner för allvarliga överträdelser, eller varit delaktig i konkurs. Förlust av gott anseende hos innehavaren av en enskild näringsverksamhet innebär att trafiktillståndet återkallas.

För att kontrollera det goda anseendet så hämtar Transportstyrelsen uppgifter från vägtrafikregistret, Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister, Bolagsverket och Kronofogdens register.

Transportstyrelsen samarbetar även med Åklagarmyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare för att kontrollera det goda anseendet. Transportstyrelsen har även samarbete med övriga medlemsstater inom EU.

Det görs alltid en helhetsbedömning för att avgöra om en person som ansökt som trafikansvarig betraktas uppfylla det goda anseendet. Detta betyder att Transportstyrelsen bedömer varje enskilt fall utifrån tidigare domar, om du till exempel är försatt i konkurs, har skulder hos kronofogden eller liknande så minskar därmed möjligheten att din ansökan kommer godkännas. När prövningen är klar fattar Transportstyrelsen beslut i ärendet.

2. Yrkeskunnande

Ditt yrkeskunnande är uppfyllt när du har avlagt ett godkänt skriftligt examensprov vid Trafikverket. Examensprovet består av två delprov där första delen är flervalsfrågor och den andra delen är fallstudier.

I proven ställs krav på yrkeskunnande och du kommer bli testad i dina kunskaper om transportbranschen och vilka lagar och regler du ska förhålla sig till. Kunskapskraven och proven är branschanpassade och det innebär att det ställs olika krav för godstransporter och persontransporter. Du får sedan besked om ditt resultat direkt efter avslutat prov. Examensbeviset kommer härefter att skickas hem till dig när du är godkänd på examensprovet.

3. Ekonomiska resurser

Du som ansöker om trafiktillstånd måste kunna uppvisa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Dina kapital och reserver ska därför vara på minst 9000 euro för ett fordon och 5000 euro för varje fordon som tillkommer därutöver. De ekonomiska resurserna ska dessutom styrkas genom årliga räkenskaper som är bestyrkta av en auktoriserad eller godkänd revisor. Även redovisningskonsulter som är auktoriserade och medlemmar av antingen FAR eller SRF-konsulterna kommer Transportstyrelsen kunna godta i dagsläget.

4. Fast etablering

Ditt företag måste också uppfylla kravet om fast etablering då transportstyrelsen inte godkänner endast en boxadress. Detta innebär att företaget måste disponera över ett driftställe med lokaler där all central företagsinformation finns bevarad. Detta inkluderar personhandlingar, särskilda räkenskaper och handlingar med kör-och vilotider.

Trafikansvarig konsult

Har du ont om tid eller resurser för att hantera den ibland krångliga processen att få trafiktillstånd för ditt transportföretag? Oroa dig inte! Vår erfarna och kunniga grupp av trafikansvariga konsulter är redo att underlätta för dig.

Vi förstår vikten av att snabbt komma igång med verksamheten, och det är därför vi erbjuder våra tjänster för att sköta hela eller delar av trafiktillståndsprocessen åt dig. Från att förbereda ansökningspapper och hantera nödvändig dokumentation till att kommunicera med myndigheter, ser vi till att varje steg tas med noggrannhet och effektivitet.

Vårt mål är att göra det enklare för dig att fokusera på din verksamhet medan vi tar hand om de administrativa och regelbundna delarna av trafiktillståndsprocessen. Oavsett om det gäller godstransporter eller passagerartrafik, kan du lita på vår expertis för att säkerställa att ditt företag uppfyller alla nödvändiga krav och att du får ditt trafiktillstånd i tid.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och låt oss vara din pålitliga partner när det gäller trafiktillstånd. Vi är här för att göra det möjligt för dig att fokusera på det som verkligen betyder mest – din verksamhet.

Vi bakom Trafikansvarigkonsult.se

Puffer AB är stolta över att vara den drivande kraften bakom Trafikansvarigkonsult.se, Yrkestrafiktillstånd.se och Trafiktillstand.nu. Vi engagerar oss fullt ut i att erbjuda omfattande tjänster och expertstöd för de som behöver en trafikansvarig konsult. Genom vår plattform strävar vi efter att förenkla processen och tillhandahålla pålitlig information för att göra hela upplevelsen smidig och framgångsrik för våra klienter och partners inom transportbranschen.